2015

14.11.2015Факултет за музичка уметностСкопје, Македонија“Звукот на душата’“Malcolm Dedman: Transmutations
Malcolm Dedman: Elegy for the Casulties of War
Malcolm Dedman: Three Human Attributes
Malcolm Dedman: String Quartet No.2
Malcolm Dedman: Duo Concertante
02.11.2015Империјал, Македонска опера и балетСкопје, Македонија“Зад хоризонтот’“Кирил Македонски: Мистерија
Кирил Македонски: Антимузика 1
Кирил Македонски: Трио оп.23
20.10.2015Даут пашин амамСкопје, Македонија“Е-кустика“Борис Беземер: Мобиле
Ана Пандевска: Ехо илузии
Гирилал Баарс: Fair Margaret
Гирилал Баарс: Deep Blue Book
Борис Беземер: Spring
Ана Пандевска: Марионети
24.09.2015Музеј на град СкопјеСкопје, Македонија“Млади визии“Теа Богатинова: Циклус минијатури
Александар Скрипко: Труи суита
Филип Иванов: Гудачко трио
Маријана Јаневска: Спин
Маја Јовановска: Замаглена визија
Матко Брекало: Камерна симфонија бр.1
05.09.2015Центар за култура “Браќа Миладиновци“Струга, Македонија“Струшка музичка есен“Џејмс Хејвард: Соната за виолина и пијано
Џејмс Хејвард: Соната за виолончело и пијано
Валентина Велковска-Трајановска: Огледало
Бојана Петровиќ-Алексова: Тешкото
Живоин Глишиќ: Варијации на традиционална тема
27.05.2015Auditorium du Conservatoire Royal de MonsМонс, Белгија Симона Симуноска: Три пиеси
Валентина Велковска-Трајановска: Огледало
Јана Андреевска: Студија бр.2
Панде Шахов: Трио
Сони Петровски: Брик-а-брак
Михаило Трандафиловски: Три-о
Дарија Андовска: ДОрМИрНо
26.05.2015Espace Henri Pousseur, Conservatoire Royal de LiegeЛијеж, Беглија Кокан Димушевски: Аегри Сомниа
Валентина Велковска-Трајановска: Огледало
Јана Андреевска: Студија бр.2
Панде Шахов: Трио
Сони Петровски: Брик-а-брак
Михаило Трандафиловски: Три-о
Дарија Андовска: ДОрМИрНо
04.04.2015Музеј на град СкопјеСкопје, Македонија“Денови на македонска музика“Кокан Димушевски: Аегри Сомниа
Валентина Велковска-Трајановска: Ѕвездин траг
Јана Андреевска: Изборни афинитети
Гоце Коларовски: Тежок македонски танец
Дарија Андовска: Книга на тајни
Ана Пандевска: Марионети
Михаило Трандафиловски: One, changing
28.02.2015Империјал, Македонска опера и балетСкопје, Македонија Аурелио Ското, Мишел Тамбувун, Илија Илиевски, Хеитор Вила-Лобос, Махјар Хемати, Ричард Хембри

2014

26.10.2015MuziekhuisУтрехт, Холандија Мирослав Спасов, Иван Пенов, Александра Поповска, Катерина Пејоска, Роберт Саздов
25.10.2014SteimАмстердам, Холандија Мирослав Спасов, Иван Пенов, Александра Поповска, Катерина Пејоска, Роберт Саздов
29.09.2014Студио М1, МРТВСкопје, МакедонијаGeneral Assembly of ECSA in SkopjeЈана Андреевска: Изборни афинитети
Михаило Трандафиловски: One, changing
Дарија Андовска: ДОрМИрНо
Бојана Петровиќ-Алексова: Лудиум и фуга
Живојин Глишиќ: Суита
Александар Пејовски: Monster kids in the secret laboratory for lullabies
Валентина Велковска-Трајановска: Кон карпите