КонТемпора ја нуди можноста за соработка со композитори за реализација на професионални студиски снимки на поединечни композиции и издавање авторски компакт дискови. Испратете ја Вашата музика на soni.petrovski@gmail.com за да добиете понуда.

Реализирани снимки